For English version, please click here    
 Ett center som erbjuder resurser för långtidsutveckling för företag, myndigheter och enskilda

 Hem  Kontakt

Om oss
 Visionscentret
 Natalie Dian
 Avslutade uppdrag

Resurser
 "Environmental Scanning 1999-2008"
 Artiklar & Utgivningar
 Bibliotek
 Länkar
 Fackjournaler

Framtidsträning
 Introduktion
Framtidsbygget
 Framtidsbygget för kvinnor
 Framtidsspanarna

 

FRAMTIDSBYGGET®

 

The pilot project, Framtidsbygget® hade 35 deltagare i åldern 18-27. De hade varierande utbildningsnivåer och bakgrund. Deras originaluppgift var att, under ett år, skapa en bild av framtidens arbete och en jobbank. Efter tre månaders forskning i nuet och framtiden inom minst 20 olika områden kom Framtidsbyggarna till beslutet att de istället ville skriva om en hållbar framtid. Många företag och myndigheter blev intresserade av deras arbete. En grupp, IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien), firade ett jubileum med föreläsningar om framtiden över hela Sverige och insåg att de inga ungdomar hade med i firandet. Framtidsbyggarna blev inbjudna att delta i paneler, som föreläsare mm. På grund av samhällets intresse i deras arbete i framtidsfrågor fick de även konsultuppgifter i research och utveckling hos en stor svensks firma.
 
Allt detta tog tid och ungdomarna frågade vår uppdragsgivare om de kunde få sex månader till för att skriva ihop sitt slutprojekt. Framtidsbyggarna Maria Van der Weij och Johannes Svenson gjorde ett utkast baserat på sina och kollegornas föreberedelser. Texten bearbetas av Kjell Scherlund, Christel Nilsson och Natalie Dian. Boken blev Framtidsbygget och är en historia om framtiden året 2021. Den finns också på engelska under titeln A Tale of the Future.
 

 

Boken "Framtidsbyggt" kan sägas vara ett resultat av ett utvecklingsprojekt med samma namn, som 26 ungdomar mellan 20 och 27 år deltog i under 1994-95. Projektet pågick i 1 1/2 år och var baserat på framtidsstudier.
   Boken är en framtidsberättelse och beskriver ett önskvärt hållbart samhälle år 2021. Man kan likna den vid en science fictionhistoria, men med social snarare än teknisk inriktning.
   I berättelsen får vi följa två huvudpersoner, Axel och Sara, vars liv korsar varandra på olika sätt. Sara representerar den ålder som projekdeltagarna kommer att befinna sig i år 2021, alltså då bokens handling utspelar sig, och Axel är i ungefär samma ålder som framtidsbyggarna var när boken skrevs.


..........Projektdeltagarnas syfte med boken var att: 
  • stimulera till diskussioner om vilken framtid vi vill ha
  • påverka beslutsfattande i riktning mot ett hållbart samhälle
  • nå ut till en bred läsekrets t ex i skolor, studiecirklar, diskussionsgrupper etc.

      Skriv till visionscentret@framtidsbygget.se och beställ en lista
      med övningar att använda i klassrummet.
 

      "Framtidsbygget" kan beställas via e-mail
      visionscentret@framtidsbygget.se
      eller via fax : +46 31-779 75 76.
      Vi säljer boken till självkostnadspris: 160 kr inkl. moms.
      Fraktkostnad tillkommer.

Webmaster  Kontakt: visionscentret@framtidsbygget.se